O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 783/1097
Heslář
pod- -ník 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva podhlavník (SYN: 200), podbřišník (143), podzemník (76), podčárník (71), podsněžník (51), podocasník (30), podbradník (19), podnožník (15), podmáselník (10), podprdelník (6), podokeník (5), poddoubník (4), podsedník (3), podstolník (2), podzadník (2), podznačník (2; údaj pod státní poznávací značkou auta, obv. o prodejci), podpalečník (1), podsmetáčník (1; houba rostoucí pod specifickým druhem borovic), podmořník (1; publicistický výraz pro Cousteaua, badatele pod mořem), podmandelník (1), podplecník (1).


Nepřihlížíme k substantivům, u nichž je souhláska d součástí základu, např. podílník, a dále substantiva, která vznikla pouze prefixací, např. lesník podlesník, důstojník poddůstojník apod. Nejasné je lidové pojmenování klouzku zrnitého podmáselník nebo podmásník. Nápadným znakem u mladých plodnic jsou kapky mléčně zabarvené tekutiny vylučované póry rourek, proto zřejmě byly v lidovém označení spojeny s podmáslím. Substantivum podhoubník označuje pohádkovou postavu na dětské naučné stezce246 (autorkou je Vítězslava Klimtová).

RN

246   http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-detska-pohadkova-stezka.htm

Heslo 783/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018