O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 780/1097
Heslář
pod- -í 
 
 
 

Stavba: pod- -(í), kde –(í) reprezentuje koncovky vzoru stavení, výjimečně vzoru kočí.


Cirkumfixem se předložkový pád substantiva transponuje v substantivum: pod hradempodhradí; pod máslempodmáslí. Do stejné skupiny řadíme případy, kdy základové slovo ve svém paradigmatu nemá koncovku , takže jde prokazatelně o prvek slovotvorný (podkroví, podskalí, podstřeší), i případy, kdy je koncovka součástí nominativního, popř. instrumentálového tvaru základového substantiva (srov. podvědomívědomí; podzemípod zemí).


Substantiva utvořená cirkumfixem pod- -í označují (1) místo, které se nachází níže než to, co je pojmenováno základovým substantivem: podzemí, podkroví, podhradí, podskalí, podmáslí. Derivátu podpaží konkuruje substantivum podpaždí. Lexikální význam substantiva podnebí ,průměrný stav počasí na jistém místě‘ se od původního slovotvorného významu odchýlil. Substantiva podvědomí ,ne plně vědomé duševní činnosti‘, područí ,závislost‘ lze jako „místo pod něčím“ interpretovat pouze přene-
seně.


Cirkumfix pod- -í může také vyjadřovat, že (2) časový úsek označený derivátem předchází tomu, co označuje základové substantivum: podjaří (častěji se užívá předjaří), podletí.


Cirkumfixem pod- -í je odvozeno rovněž maskulinum podkoní ,správce konírny‘.


SYN2010

Dotaz [(lemma="pod.*í")&(tag="N.*")] dává 220 lemmat, z toho 31 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: podzemí (↖1) 1.493, podkroví (↖1) 766, podnebí (↖1) 689, podsvětí (↖1) 652, podvědomí (↖1) 538, podpaží 520, podloží (↖1) 460, podloubí (↖1) 318, podhůří (↖1) 317, podpalubí (↖1) 276, podhradí (↖1) 256, podkoní 203, podhoubí (↖1) 192, podlesí (↖1) 135, područí (↖1) 131, podpaždí (↖1) 126, podkoží (↖1) 61, podzámčí (↖1) 58, podmáslí (↖1) 56, podhoří (↖1) 29.

Z dalších: podletí (↖2) 7.


Řetězec pod- -í obsahují četná substantiva s abstraktním významem (podnikání, podezře-
ní, podivení, podobenství, podílnictví
), řidčeji s významem konkrétním (podkomoří).

VV

Heslo 780/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018