O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 770/1097
Heslář
po- -ný 
 
 
 

Stavba: po- -n(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek adjektivního vzoru mladý nebo substantivního vzoru hajný.


Tímto cirkumfixem je v češtině utvořeno jen několik málo adjektiv a substantiv.


I. Cirkumfixem po- -ný se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum. Utvořená substantiva vyjadřují význam (1) následující po skutečnosti, která je označena základovým substantivem: poválečnýválka; posmrtnýsmrt. Cirkumfixem po- -ný jsou utvořena i některá další adjektiva, odvozená od substantiv, adjektiv nebo sloves: pojízdný ,schopný jízdy‘, pokrevný (běžněji pokrevní) ,krevně příbuzný‘, pobožný ,oddaný náboženské víře‘, potulný ,který se často a rád toulá‘. Etymologická souvislost adjektiva posupný se substantivem sup je dnes již zastřená. V uvedených případech lze cirkumfixu po- -ný připsat nanejvýš (2) význam široce vzta-
hový
.


II. Cirkumfixem je odvozeno také několik (3) názvů osob – vykonavatelů povolání spjatého se skutečností (obvykle místem), které označuje základové substantivum: porybný, polesný, pojezný, pověžný. Podle momentální činnosti byl pojmenován po-
cestný
.


SYN2010

Dotaz [lemma="po.*ný"] dává 897 lemmat, z toho 18 relevantních.

Všech 18 lemmat: posvátný (↖2) 2.819, poválečný (↖1) 1.714, pojízdný (↖2) 632, posmrtný (↖1) 534, potulný (↖2) 383, pobožný (↖2) 122, ponocný (↖3) 71, polhůtný (↖1) 46, pokrevný (↖2) 43, porybný (↖3) 37, povětrný (↖2) 33, polesný (↖3) 32, pokoutný (↖2) 20, pojezný (↖3) 14, posupný (↖2) 11, pojezdný (↖2) 9, pochůzný (↖2) 6, pověžný (↖3) 4.


Formu po- -ný má celá řada adjektivizovaných trpných příčestí: postižený, podepsaný, poskytovaný.

VV

Heslo 770/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018