O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 743/1091
Heslář
plazmo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. plasma ,stvoření; tekutina‘; nese význam ‚týkající se (1) plazmatu, tedy ionizovaného plynu, (2) plazmy, tedy tekuté složky krve, (3) cytoplazmy, tedy buněčné tekutiny‘. Příklady lemmat: plazmochemický (1), plazmocytom (2), plazmodesmy/plazmodesmata (3).

KO, JŠ

Heslo 743/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017