O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 748/1097
Heslář
play- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z angl. play ,hrát‘; nese význam (1) ,vztahující se ke hře, hraní‘, příp. jde o (2) mechanicky zkrácený název časopisu Playboy, dosl. ,chlapec, který má rád hru, zábavu‘. Příklady lemmat: play-off (1), playboy (1), playback (1), playstation (1), playlist (1), playmaker (1), playmate (2), playgirl (2).

KN

Heslo 748/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018