O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 735/1097
Heslář
peri- 
 
 
 

Stavba: peri-.

 

Stavební prvek přejatých slov, který se pojí výhradně s cizími základy, obvykle románskými, a byl s nimi adaptován. České mohou být jejich slovnědruhové deriváty, ale nelze vyloučit, že i ty byly přejímány a adaptovány paralelně. Slovesná odvozenina je doložena jediná – periodizovat – vzniklá sufixací. U slov s přejatým sufixem je leckdy možno jen intuitivně rozhodnout, které slovo bylo/je základové. Také sám řetězec peri- je v řadě případů vyčleňován na základě analogie – vzhledem k neprůhlednosti základů. Pochází z řec. prefixu/předložky peri s významy ,okolo‘ (,o‘, ,ob‘): periferie ← řec. perifereiā ,oběh, okruh‘, perioda ← řec. periodos peri-hodos ,cesta kolem‘.


SYN2010 – přejatá

10 nejčastějších substantiv: perioda 736, periferie/periférie 715, periodikum 373, peripetie 315, periodicita 81, periskop 66, peristaltika 44, perikard 37, periodizace 29, perineum 22.

10 nejčastějších adjektiv: periferní 509, periodický 455, periglaciální 23, peritoneální 21, peridurální 12, periostální 12, periskopický 11, perikardiální 11, periarbuskulární 9, peripatetický 8.

Jediné sloveso: periodizovat 5.

Adverbia: periodicky 186, periferně 12, peripateticky 1.

MV

Heslo 735/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018