O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 833/1097
Heslář
při- -lý 
 
 
 

Stavba: při- -l(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Tento cirkumfix slouží k vytváření jakostních (třebaže v důsledku příslušného měrového významu leckdy nesnadno stupňovatelných) adjektiv. Ta svým morfémovým složením napodobují zpřídavnělé činné, l-ové příčestí předponových sloves, a už proto je mnohdy obtížné určit jejich základové slovo. Významem daných adjektiv je (1) menší míra příslušné vlastnosti: co je přihlouplé, je poněkud hloupé; kdo je přidrzlý, je poněkud drzý; kdo se dívá přitrouble, dívá se trochu jako trouba.


I. Adjektivum lze považovat za základ slov přihlouplý, přiblblý, připitomělý, přituplý, přidrzlý, přisprostlý, přisnědlý, přisleplý.


II. Sloveso je možné pokládat za základ slov přikyslý, přirezlý, přitloustlý, přisládlý, přismrádlý.


III. Substantivum může být uznáno za základ slov přitroublý, přihrblý, připlešlý.


Jak už bylo naznačeno v úvodním odstavci, v některých případech lze uvažovat o dvojí fundaci: hloupýpřihlouplý a/nebo hloupnoutpřihlouplý?, bledýpřibledlý a/nebo blednoutpřibledlý?, někdy zůstává ve hře i odpovídající předponové sloveso: ?přisládnout, ?přismrádnout.


SYN2010

Dotaz [lemma="při.*lý"] dává 51 lemmat, z toho 22 relevantních: 3 s frekvencí nad 100, 5 nad 10, 9 s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: přihlouplý (↖1) 197, přiblblý (↖1) 128, přitroublý (↖1) 114, připitomělý (↖1) 57, přidrzlý (↖1) 36, přitloustlý (↖1) 24, přisprostlý (↖1) 24, přihrblý (↖1) 12, přisleplý (↖1) 7, připlešlý (↖1) 3, připlešatělý (↖1) 3, přituplý (↖1) 2, přibledlý (↖1) 2, přizrzlý (↖1) 1, přiteplalý (↖1) 1, přisnědlý (↖1) 1, přismrádlý (↖1) 1, přisládlý (↖1) 1, přirezlý (↖1) 1, přikyslý (↖1) 1.


Z nerelevantních lemmat stojí za zmínku verbální adjektiva od sloves s předponou při-: přirostlý, přivyklý, přivandrovalý, přicestovalý, přilétlý, přismahlý.

LV

Heslo 833/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018