O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 824/1091
Heslář
při- -at 
 
 
 

Cirkumfixem je utvořeno sloveso přitakat (SYN: 5.667).236


Nepřihlížíme k slovesům odvozeným pouze prefixem při-, např. přiznat, přidat, přivítat apod.

RN

236   Sloveso při-zvuk-ovat (2.214) by mělo jiný cirkumfix.

Heslo 824/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017