O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 830/1097
Heslář
při- -at 
 
 
 

Cirkumfixem je utvořeno sloveso přitakat (SYN: 5.667).260


Nepřihlížíme k slovesům odvozeným pouze prefixem při-, např. přiznat, přidat, přivítat apod.

RN

260   Sloveso při-zvuk-ovat (2.214) by mělo jiný cirkumfix.

Heslo 830/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018