O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 824/1097
Heslář
před- -ný 
 
 
 

Stavba: před- -n(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: před válkou předválečný. Z předložky se stává prefix, sufix je takový, jaký má vztahové adjektivum k základovému substantivu: předválečný jako válečný. Takto odvozená adjektiva nesou význam nacházející se časově nebo místně před tím, co označuje základové substantivum (předválečný ‚probíhající před válkou‘). Stejnou funkci mají i ostatní cirkumfixy vykazující prefix► před-.


Většinou mohou být tato adjektiva interpretována také jako odvozená od adjektiv pomocí prefixu ► před-: před válkou → předválečný vs. válečný předválečný. Některá mohou být interpretována také jako odvozená od substantiva s příslušnou předponou: před válkoupředválečný vs. válka předválka (zastr.) → předválečný.


SYN2010

Všech 10 lemmat: předválečný 586, předčasný 63, předsmrtný 49, předbuněčný 23, předjaderný 2, předkulometný 1, přednožný 1, předrakovinný 1, předsledný 1, předspolečný 1.


Popsanému slovotvornému významu neodpovídá výraz předjízdný, který se vyskytuje pouze v sousloví předjízdná kolej ‚kolej určená pro předjíždění vlaků‘.

PN

Heslo 824/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018