O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 832/1097
Heslář
pří- -ka 
 
 
 

Cirkumfixem je utvořeno substantivum příručka při ruce (SYN: 17.592).


Okrajově by sem patřilo rovněž substantivum příšlapka (žena přivydělávající si prostitucí261), popř. přítulka, tj. přítelka (srov. přítulkyně), ale toto slovo vzniklo spíš napodobením. Nepřihlížíme k substantivům odvozeným od slovesných základů, tj. přípojka, přísavka, příchytka, příklonka, přípustka aj., ani k deminutivům, např. příšerka, příhodička, popř. k přechýleným substantivům, např. příštipkářka, přípravářka aj.

RN

261   Doklad z korpusu SYN: Zatímco šlapky tenkrát musely mít razítko v občance a do práce většinou docházely zřídka, spíše to řešily různými úplatky, příšlapky nejstarší řemeslo provozovaly jenom zájmově, na přilepšenou.

Heslo 832/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018