O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 664/1097
Heslář
onko- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Pravděpodobně z řec. onkos ,nádor‘; nese význam (1) ,vztahující se k nádoru, nádorový‘, (2) mechanicky zkrácený stavební prvek (← onkologie, onkologický). Příklady lemmat: onkologie (1), onkocentrum (2), onkogen (1), onkochirurgický (2), onkohematologie (2), onkoklub (2), onkoprotein (1), onkomarker (1), onkovirus (1), onkogynekologie (2), onkopacient (2), onkolinka (2), onkogeneze (1), onkourologie (2).

KN

Heslo 664/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018