O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 658/1091
Heslář
onko- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Pravděpodobně z řec. onkos ,nádor‘; nese význam (1) ,vztahující se k nádoru, nádorový‘, (2) mechanicky zkrácený stavební prvek (← onkologie, onkologický). Příklady lemmat: onkologie (1), onkocentrum (2), onkogen (1), onkochirurgický (2), onkohematologie (2), onkoklub (2), onkoprotein (1), onkomarker (1), onkovirus (1), onkogynekologie (2), onkopacient (2), onkolinka (2), onkogeneze (1), onkourologie (2).

KN

Heslo 658/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017