O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 630/1097
Heslář
nomo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. nomos ,zvyk, pořádek, zákon‘; nese význam ,vztahující se k právu, zákonu, pravidlu, zákonný, zákonitý, pravidelný‘. Příklady lem­mat: nomogram, nomotetický, nomofobie, nomologický, nomokracie, nomografie, nomokánon.

KN

Heslo 630/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018