O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 593/1097
Heslář
na- -it (se) 
 
 
 

Stavba: na- -(it) (se), kde (it) reprezentuje soubor koncovek vzoru prosí, reflexivum se je různou měrou obligatorní/fakultativní.

 

Cirkumfixem se tvoří slovesa od sloves, substantiv a adjektiv.


I. Od sloves se tvoří slovesa s významem (1) kauzativním (nastoupit, nasadit, naložit). Někdy je možné považovat za základové sloveso jak sloveso s prefixem, tak bez něj (napojit ← dát pít/napít). Řídce je spoluformantem reflexivum: nasupit sesupět. Někdy se cirkumfixem na- -it tvoří slovesa ze slovesných kořenů s významem (2) malé míry děje (nalomit ← lámat, nakrojit ← krájet).


II. Od substantiv se tvoří slovesa s významem (3a) vytvořit to, co vyjadřuje základové substantivum (napodobit, nahloučit), (3b) umístit do toho, co označuje základové substantivum (nalodit se), (3c) specifické lexikalizované významy mají např. naznačit, nastínit, tedy ‚popsat něco pomocí náznaku/odstínu‘, nastolit nikoli ,dát na stůl‘, ale ,dát do středu zájmu‘, nachladit se ,v důsledku chladu onemocnět‘. Etymologicky nejasné je narafičit.


III. Od adjektiv se tvoří slovesa s významem (4) získat/dodat vlastnost pojmenovanou základovým adjektivem (napřímit, od redukovaných základů namočit ← mok-r-ý, navýšit ← vys-ok-ý, ve specifickém významu se lexikalizovalo napravit, tedy ,učinit pravým čili správným‘).


SYN2010

Dotaz [lemma="na.*it"] dává 224 lemmat, z toho 25 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: nastoupit (↖1) 8.818, naznačit (↖3c) 4.642, nasadit (↖1) 4.310, nastavit (↖1) 2.930, naložit (↖1) 2.110, napravit (↖4) 1.846, napojit (↖1) 1.056, napřímit (↖4) 865, napodobit (↖3a) 855, namočit (↖4) 770, nastínit (↖3c) 693, navýšit (↖4) 692, nastolit (↖3c) 672, nalodit (↖3b) 145, nakročit (↖2) 135, nachladit (↖3c) 91, narafičit (↖3c) 59, nalomit (↖2) 59, nakrojit (↖2) 27, nasupit se (↖1) 26, nahloučit (↖3a) 10.


Za slova odvozená cirkumfixem na- -it nepokládáme: a) slovesa tvořená prefixem ► nad- (nadhodnotit); b) slovesa etymologicky nejasná, u nichž převažuje motivačně fundační vztah k dějovému jménu: navštívit ← návštěva, nakazit ← nákaza, navnadit ← návnada, napařit pův. ‚bít napařenou metlou‘; c) slovesa tvořená prefixem ► na- (naučit). V korpusu SYN2010 je celkem 199 takových lemmat a do statistik nejsou započítána.

KO

Heslo 593/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018