O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 610/1097
Heslář
národně- 
 
 
 

První část domácích i hybridních složených slov. Z čes. národní (← národ); nese význam ,vztahující se k národu, národní‘. Příklady lemmat: národněsocialistický/národně-socialistický, národnědemokratický/národně-demokratický, národněosvobozenecký/národně-osvobozenecký, národněfrontovní, národně-bezpečnostní, národněobrozenský, národněstátní, národněkatolický, národně-populistický, národněpolitický, národně-emancipační.

KN

Heslo 610/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018