O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 589/1097
Heslář
ná- -ek 
 
 
 

Stavba: ná- -(e)k(0); (e) reprezentuje vkladné e ve tvaru s nulovou koncovkou, (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad, popř. pán.


Cirkumfixem se tvoří okrajově ze spojení substantiv s předložkou, kde předložka přechází v prefix. Deriváty označují (1) osoby (náměstek na místě někoho, tedy jeho zástupce), nebo (2) věci (převážně podle části těla, na níž se nosí, např. náramek, náhubek, nebo podle místa, na němž se nacházejí, např. náhrobek, nátrubek). Zřídka jde o (2a) termíny: nátrubek ,kovový nástavec žesťových hudebních nástrojů‘, nákolek ,výstupek vytvořený po celém obvodu kola kolejového vozidla, který brání sjetí kola z kolejnice‘.


SYN2010

Dotaz ([lemma="ná.*ek" ]) dává 46 lemmat, z toho 9 (resp. 8 s variantou) relevantních.

Všech 9 lemmat: náměstek (↖1) 5.286, náramek (↖2) 887, náhrobek (↖2) 805, náhubek (↖2) 129, náprstek (↖2) 92, náustek (↖2) 43, náústek (↖2) 30, nátrubek (↖2a) 12, nákolek (↖2a) 2.


Řetězec ná- -ek mají i substantiva, která nejsou tvořena příslušným cirkumfixem. Jsou to a) názvy výsledků dějů tvořené převážně ze sloves s prefixem na-/ná- sufixem -ek (► -ek): následovat → následek, nabýt → nábytek, násobit → násobek, načrtnout → náčrtek, b) deminutiva: náklaďáček, nápěvek, c) substantiva náhodně obsahující příslušný řetězec: nářek, nácek. Cirkumfixem pravděpodobně je tvořeno substantivum náplatek ,nástavec na koruně pevného jezu, umožňující vyšší vzdutí vody‘, ale základ je nejasný.

Celkem jsme do statistik nezařadili 37 lemmat s nespojitým řetězcem ná- -ek, které rozpoznala automatická morfologická analýza v korpusu SYN2010.

KO

Heslo 589/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018