O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 592/1097
Heslář
ná- -(n)ík 
 
 
 

Stavba: ná- -ík(0) / ná- -ník(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad nebo pán.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v substantivum jiného významu: na hrdlo / na hrdle (hrdlu) náhrdelník, na den nádeník. Z předložky se stává prefix. Takto odvozená substantiva nesou většinou význam (1) předmět, popř. člověk nacházející se na místě označeném základovým substantivem, popř. určený na místo označené základovým substantivem (náhrdelník ‚šperk nošený na hrdle‘ / ‚šperk určený na hrdlo‘, námořník ‚lodník na moři‘). Některá z takto odvozených substantiv mohou označovat jak člověka, tak i předmět: náčelník ‚člověk nacházející se na čele, tj. vůdce‘ vs. náčelník ‚ozdoba na čele, tj. čelenka‘. V několika málo případech neoznačují základová substantiva ani v přeneseném významu místo. Odvozeniny od takových substantiv označují (2) pracovníky, pro jejichž činnost, popř. odměnu za ni, je charakteristické to, co označuje základové substantivum (nádeník ‚pracovník najatý na den‘, námezdník ‚pracovník pracující na mzdu‘). Ve většině případů je možná u obou uvedených významů i interpretace pomocí odvození od adjektiva sufixem ► -(n)ík: námořní [lodník] → námořník, námezdní [dělník] → námezdník, náprsní [např. ozdoba] → náprsník. Některé z takto utvořených výrazů se stávají součástí (např. botanické) terminologie, čímž je jejich slovotvorná motivace často zastírána: náprstník ‚chránič určený na prst při šití, tj. náprstek‘ vs. náprstník ‚rostlina Digitalis‘.


SYN2010

Lemmat 17; 2 nad 1.000 dokladů, 2 nad 100 dokladů, 5 nad 10 dokladů, 5 mezi 10 a 2 doklady, 3 po 1 dokladu.

Všech 17 lemmat: náčelník (↖1) 2.744, námořník (↖1 ) 1.825, náhrdelník (↖1) 783, nádeník (↖2) 178, nátělník (↖1) 74, nárameník (↖1) 60, náprstník (↖1) 49, nákrčník (↖1) 41, náhrobník (↖1) 18, náušník (↖1) 7, nákoleník (↖1) 5, námezdník (↖2) 5, nánožník (↖1) 5, nánosník (↖1) 2, náloketník (↖1) 1, nátepník (↖1) 1, náprsník (↖1) 1.


Mezi nalezenými, ale zde nezohledňovanými výrazy jsou především případy, ve kterých byl prefix na-, popř. - již součástí základového slova (návštěvník, nájemník, násilník) a jejichž odvozovacím prostředkem je tedy pouze sufix ► -(n)ík.

PN

Heslo 592/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018