O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 575/1097
Heslář
muko- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. mūcus ,hlen‘; nese význam ,vztahující se k hlenu, sliznicím; hlenový, slizniční‘. Příklady lemmat: mukoviscidóza, mukolytikum, mukokutánní, mukokéla, mukociliární, mukogingivální, mukostáza, mukokinetický.

KN

Heslo 575/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018