O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 557/1097
Heslář
milost- 
 
 
 

První část domácích složených slov. Z čes. milý, milost objevujících se v uctivých osloveních, titulech vyšších vrstev; nese význam ,uctivé/hanlivé oslovení osoby vyjádřené druhou složkou kompozita‘. Příklady lemmat: milostpaní, milostpán, milostslečna, milostpanička, milostpaninka, milostslečinka.

KN

Heslo 557/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018