O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 412/1097
Heslář
izo- I 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. isos ,stejný‘; nese význam ,totožnosti druhé části kompozita jako její vlastnosti‘. Příklady lemmat: izotop, izoenzym, izotermický, izoterma, izomorfní, izobutan, izobara, izomorf, izosexuální.

KN

Heslo 412/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018