O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 386/1097
Heslář
ionto- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. iōn, gen. iontos ,jdoucí‘; nese význam ,vztahující se k iontům, tj. částem molekul, které díky svému náboji putují k jednomu z elektrických pólů‘. Příklady lemmat: iontoměnič, iontošťáva, iontoforéza, iontogram, iontobromový, iontoselektivní.

KN

Heslo 386/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018