O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 383/1097
Heslář
inter- -ární 
 
 
 

Stavba: inter- -árn(í), kde koncovka reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Cirkumfix je stavebním prvkem přejatých slov. Adaptují se pomocí něj výrazy odvozené cirkumfixem inter- -ar (např. angl. intermuscularintermuskulární). Tato adjektiva nesou význam nacházející se (v konkrétním či přeneseném slova smyslu) mezi několika exempláři/druhy/částmi toho, co označuje základové substantivum. Konkurují tak adjektivům odvozeným pomocí domácích cirkumfixů ► mezi- -ní, ► mezi- -ný, ► mezi- -ový► mezi- -ský. Stejnou funkci má i cirkumfix ► inter- -ální.SYN2010

Všech 10 lemmat: interdisciplinární 114, intermediární 15, interplanetární 11, interstelární 6, interlineární 3, intercelulární 2, intermolekulární 2, intermuskulární 2, interpleurální 1, interventrikulární 1.

PN

Heslo 383/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018