O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 372/1097
Heslář
infra- 
 
 
 

Stavba: infra-.


Stavební prvek přejatých slov. Významy se odvíjejí od lat. příslovce/předložky īnfrā ,dole, pod‘. Významy (1) pod, níže, dole si zachovává i jako prefix, využívaný poměrně málo: infraklavikulární ,podklíčkový‘, infrasonický ,pod prahem159 slyšitelných frekvencí zvuku‘, infradiánní ‚s periodou delší než 24 hodin/den‘, infrastruktura. Přistupuje však význam (2) infračervený, vzniklý mechanickým zkrácením tohoto adjektiva; v tomto významu jde o využívaný stavební prvek (infratopení, infrazářič, infrazvuk). Neprůhledná je z tohoto hlediska motivace adjektiva infrapasivní ‚takový, který přijímá záření v infračervené části spektra, které je pro lidské oko neviditelné‘. Za přejatá pokládáme i adjektiva adaptovaná českými adjektivními sufixy ► -ní, -ický.


Prefixem infra- byla vytvořena i slova od českých základů ve významu (1) (infratřída, infrařád, infrazvuk) i (2) (infradalekohled, infrasvětlo, infratopný). Ta se tvoří i od jiných slov neklasického původu (infrasauna).


SYN2010

Dotaz [lemma="infra.*"] dává 72 lemmat, z toho 38 relevantních. Číslo 72 představuje nikoli lemmata, ale zahrnuje i tvary, které nebyly označkovány automatickou morfologickou analýzou.

Z celkem 29 lemmat substantiv je 7 přejatých a 22 hybridních (odvozených z domácích základů).

Z celkem 9 lemmat adjektiv je 5 přejatých a 4 hybridní (odvozených z domácích základů).

Přejatá substantiva: infrastruktura (↖1) 2.749, infrakamera (↖2) 23, infraport (↖2) 16.

Přejatá adjektiva: infrastrukturní (↖1) 55, infrastrukturální (↖1) 9, infrapasivní (↖2) 5, infrasonický (↖1) 1, infradiánní (↖1) 1.

Hybridní substantiva: infratopení (↖2) 16, infrazářič (↖2) 12, infrazvuk (↖1) 8, infradalekohled (↖2) 3, infrazávora (↖2) 3, infrasvětlo (↖2) 3, infrasnímek (↖2) 2, infražárovka (↖2) 1, infrařád (↖1) 1, infravlna (↖2) 1, infratřída (↖1) 1, infrateploměr (↖2) 1, infrasvětlo (↖2) 1, infrasauna (↖2) 1, infrarežim (↖2) 1, infrarealista 1, infrapečení (↖2) 1, infrapanel (↖2) 1, in-
fraovládač (↖2) 1, infraoblast (↖2) 1, infralampa (↖2) 1, infraklíč (↖2) 1, infrabrýle (↖2) 1.

Hybridní adjektiva: infračervený (↖1) 538, infrazvukový (↖1) 4, infratopný (↖2) 1, infrarůžový (↖1) 1.


Do statistik jsme zařadili jak lemmata rozpoznaná automatickou morfologickou analýzou, tak ta, která jí rozpoznána nebyla (mají značku X. * a lemmatem je tvar sám). Nezapočítali jsme četné překlepy a adverbia (infračerveně, infrastrukturně), neboť ta jsou tvořena paradigmaticky od adjektiv.

KO

159   18.000 Hz.

Heslo 372/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018