O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 371/1097
Heslář
info- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Mechanicky zkrácený stavební prvek (← informace, informační apod.); nese význam ,týkající se informací, sloužící pro informování‘. Příklady lemmat: infocentrum, infobox, infolinka, infokanál, infostánek, infoservis, infosystém, infografika, infoschůzka.

KN

Heslo 371/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018