O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 305/1097
Heslář
homo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. homos ,stejný‘; nese význam (1) ,totožnost, shodnost složky vyjádřené druhou částí kompozita‘, (2) ,sexuální orientace na stejné pohlaví‘. Příklady lemmat: homosexuál (2), homosexuální (2), homogenní (1), homofon (1), homocystein (1), homofobie (2), homonymie (1), homomorfismus (1), homoprostitut (2).

KN

Heslo 305/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018