O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 286/1091
Heslář
gumo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z čes. guma (← lat. gummi původu snad egyptského ,lepkavá šťáva‘); nese význam ,vztahující se ke gumě, obsahující gumu‘. Příklady lemmat: gumotextilní, gumotisk, gumoasfaltový, gumotextilka, gumoběh, gumoléčba, gumolatex, gumogranulát, gumopytel.

KN

Heslo 286/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017