O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 278/1097
Heslář
gastro- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. gastēr, gen. gastros ,břicho‘; nese význam (1) ,vztahující se k žaludku‘, (2) ,vztahující se ke stravování‘. Příklady lemmat: gastronomie (2), gastroenterologie (1), gastrointestinální (1), gastroskopie (1), gastroenteritida (1), gastroprovoz (2), gastrorevue (2), gastropatie (1).

KN

Heslo 278/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018