O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 199/1097
Heslář
ekvi- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. aequus ,rovný, stejný‘; nese význam ,rovnocenný, stejný, rovný‘. Příklady lemmat: ekvivalent, ekvilibristika, ekvitermní, ekvidistantní, ekvipotenciální, ekvimolární, ekvifunkční, ekvifinální, ekvifrek­venční.

KN

Heslo 199/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018