O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 180/1091
Heslář
dynamo- II 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Odkazuje k výrazu dynamo ,druh generátoru stejnosměrného elektrického proudu‘ (← angl. dynamo ← něm. dynamoelektrische Maschine); nese význam ,vztahující se k dynamu, obsahující dynamo‘. Příklady lemmat: dynamoakumulátorový, dynamostartér, dynamonáboj, dynamospouštěč, dynamostroj, dynamobateriový.

KN

Heslo 180/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017