O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 325/1097
Heslář
christo-/kristo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. chrīstos ,pomazaný‘; nese význam ,vztahující se, odkazující k Ježíši Kristu‘. Příklady lemmat: christologický/kristologický, ch/kristocentrismus, kristonoš (ve výkladech významu jména Chrīstoforos), ch/kristologie, kristobijec, christofobický, christokracie.

KN

Heslo 325/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018