O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 323/1097
Heslář
chol(e)- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. cholē ,žluč‘; nese význam (1) ,vztahující se k žluči, žlučový‘, (2) ,vztahující se k žlučníku, žlučníkový‘. Příklady lemmat: cholesterol (1), cholangoitida (2), choleostáza (1), choleocystektomie (2), choledochus (1), cholangiografie (2), cholekalciferol (1), cholecystitis (2), choledochoduodenoanastomosa (2).

KN

Heslo 323/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018