O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 321/1097
Heslář
chemo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. chēmeia/chýmeia ,míšení kovů‘; nese význam ,vztahující se k chemii, chemický‘. Příklady lemmat: chemoterapie, chemoterapeutikum, chemoreceptor, chemoprofylaxe, chemorecepční, chemosyntéza, chemoplast, chemokoagulace.

KN

Heslo 321/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018