O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 116/1097
Heslář
cech(o)- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z střhněm. zeche ,pořádek‘, odkazuje k čes. cech ,řemeslnická organizace‘; nese význam ,vztahující se k cechu‘. Příklady lemmat: cechmistr, cechmistrovství, cechmistrovský, cechmistryně, cechmistrová.

KN

Heslo 116/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018