O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 114/1097
Heslář
caro-/cézaro- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. caesar ,císař‘; nese význam ,týkající se vládce, cara‘. Příklady lemmat: carovrah, carovražda, carofil, carovláda – cézaropapismus, cézaropapistický, cézaropapistní.

KN

Heslo 114/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018