O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 91/1097
Heslář
bez- -í 
 
 
 

Stavba: bez- -(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru stavení.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva (bez + genitiv substantiva) v substantivum: bez času → bezčasí; bez větru → bezvětří. Z předložky bez se stává prefix (srov. též ► bez(e)-), koncovka -í zařazuje výsledné substantivum k témuž odvozovacímu typu, jako jsou hromadná jména typu listí (► -í).


Takto utvořená substantiva jsou (1) názvy stavů charakteristických nepřítomností něčeho. Jde o (1a) stav krajiny a přírodního prostředí: bezlesí, bezcestí, bezvětří; (1b) stav sociálního prostředí: bezvládí, bezpráví, bezženství, bezčasí; (1c) duševní stav či životní situaci člověka: bezvědomí, bezživotí, bezdomoví a také slovo bezpečí, lexikalizované jako ,stav jistoty, bez nebezpečí‘ ← bez péče (o jistotu).


SYN2010

Dotaz [lemma="bez.*í" & tag="N.*"] dává 15 lemmat, z toho 10 platných. Z frekvenčních pásem: 4 lemmata nad 100 dokladů, 0 lemmat s 1 dokladem.

Všech 10 lemmat: bezpečí (↖1c) 3.817, bezvědomí (↖1c) 1.341, bezpráví (↖1b) 320, bezvětří (↖1a) 232, bezčasí (↖1b) 94, bezvládí (↖1b) 68, bezdomoví (↖1c) 21, bezcestí (↖1a) 18, bezlesí (↖1a) 15, bezživotí (↖1c) 4.


Řetězec bez- -í mají také substantiva utvořená jiným cirkumfixem: bez- -ství (bezženství) a substantiva utvořená další sufixací substantiva s předponou bez-: bezdomovectví (← bezdomovec), bezvěrectví (← bezvěrec).

JB

Heslo 91/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018