O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 94/1097
Heslář
bez(e)- -ový 
 
 
 

Stavba: bez-/beze- -ov(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: bez drátůbezdrátový; beze zbytku bezezbytkový. Z předložky bez(e) se stává prefix (srov. též ► bez(e)-, sufix -ový odpovídá sufixu nejčastějšího vztahového adjektiva k základovému substantivu: bez motoru → bezmotorový podle motorový; bez fosfátů → bezfosfátový podle fosfátový. Srov. též další cirkumfixy s prefixem bez(e)-: ► bez(e)- -ný (bezkrevný); ► bez(e)- -ní (bezpáteřní);► bez(e)- -ý (bezlistý).


Takto utvořená adjektiva mají význam nemající/neobsahující/postrádající to, co je pojmenováno základovým substantivem: bezproblémový ‚jsoucí bez problémů, nemající/nepůsobící problémy‘ (např. žák); bezbrankový ‚takový, v němž nejsou branky/góly‘ (např. zápas); beztlakový ‚nemající tlak‘ (např. přivaděč); bezkofeinový ‚neobsahující kofein‘ (např. nápoj); bezideový ‚postrádající ideu‘.


SYN2010

Dotaz [lemma="bez.*ový" & tag="A.*"] dává 83 lemmat, z toho platných 80.

Z frekvenčních pásem: 1 lemma nad 1.000 dokladů, 5 lemmat nad 100 dokladů, 26 lemmat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: bezdrátový 1.085, bezproblémový 611, bezbariérový 474, bezbrankový 292, bezvízový 101, bezporuchový 89, bezlepkový 68, bezdotykový 66, bezpodílový 63, bezúdržbový 48, bezgólový 45, bezzásahový 38, bezmotorový 30, bezzásadový 30, beztlakový 25, bezpříspěvkový 24, bezeztrátový 22, bezrizikový 18, bezletový 18, bezpříznakový 17.


V korpusu nalezneme i adjektiva, u nichž nemá počáteční řetězec bez status předpony: bezový, bezinkový, bezoárový.

JB

Heslo 94/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018