O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 904/1097
Heslář
-smus/-zmus 
 
 
 

Stavba: -sm(us)/-zm(us), kde (us) reprezentuje soubor koncovek skloňovacího typu ­virus.


Sufix byl v řečtině (kde měl zakončení -os) stavebním prvkem složeného, dnes mnohem rozšířenějšího sufixu ► -ismus. Dosud jsou v úzu i některá slova utvořená jednodušším stavebním prvkem -smus; označují různé děje/stavy.


Odvozovací základy jsou málo známé; význam napovídají příbuzná slova, např. k orgasmus slovo orgie, k sarkasmus adjektivum sarkastický.


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma=".+[sz]mus"] dává 43 lemmat, z toho 4 platná (varianty slučujeme).

Všechna 4 lemmata: orgasmus+orgazmus276 564+213, sarkasmus+sarkazmus277 241+1, spasmus+spazmus 30+9, pleonasmus 8.


Mezi nezohledněné nálezy patří kompozitní ikonoklasmus, laryngospasmus, název vzdělávacího programu Sokrates/Erasmus, anglicismy dandysmus, mccarthysmus (je v nich pravopisná varianta sufixu ► -ismus) a poměrně četné neprůhledné grécismy entuziasmus, marasmus, chiliasmus, paroxyzmus, hésychasmus.

276   Tvary psané se s je v korpusu ve 164 případech zlemmatizována na orgazmus; obrácený případ není žádný. Jde snad o projev pravopisného progresivizmu při lemmatizaci?

277   Toto je opačný případ: 7 tvarů se má lemma se s.

Heslo 904/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018