O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 722/1097
Heslář
-patie 
 
 
 

Druhá část složených přejatých slov. Z řec. -patheia ,nemoc, nálada‘; nese význam (1) ,cítění, vnímání‘, (2) ,porucha, odchylka (vnímání) toho, co je vyjádřeno první složkou kompozita‘. Příklady lemmat: homeopatie (1), neuropatie (2), telepatie (1), ence­falopatie (2), psychopatie (2), nefropatie (2), paradentopatie (2), sociopatie (2), endokrinopatie (2).

KN

Heslo 722/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018