O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 695/1097
Heslář
-ovatka 
 
 
 

Příponou -ovatka je tvořeno pouze jedno slovo: jinovatka (SYN: 1.251) ← jíní.Podle téhož modelu může být tvořeno slovo ledovatka, které však může mít základ v adjektivu ledovatý, v tom případě by bylo tvořeno příponou ► -ka. Termín sklovatka (měkkýš i ploutvonožec) by mohl být odvozen ze substantiva sklo, ale vzhledem k významu podobnosti je vhodnější uvažovat o resufixaci základového adjektiva sklovitý, a tedy o příponě -atka.

MV

Heslo 695/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018