O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 683/1097
Heslář
-ouch 
 
 
 

Stavba: -ouch(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad.


Sufixem bylo utvořeno jen několik málo substantiv, nesourodých co do významu. Substantiva padouch, rampouch, sopouch (,kouřový kanál u kamen, sopečný komín‘) jsou zřejmě odvozena od sloves padnout (padouch ,kdo mravně padl‘), *ropěti ,kapat téci‘, *sopti ,dout, těžce dýchat‘. Jméno kolouch možná etymologicky souvisí s adjektivem *komolъ ,bezrohý‘. Slovotvorně průhledné je substantivum blatouch, v němž sufix vyjadřuje věcnou souvislost se jménem bláto.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ouch"] dává 70 lemmat, z toho 5 relevantních.

Všech 5 lemmat: padouch 417, rampouch 184, kolouch 87, blatouch 47, sopouch 41.


Řetězec -ouch je součástí několika expresivních apelativ: melouch, vozembouch, papouch. Objevuje se také v příjmeních: Janouch, Valouch.

VV

Heslo 683/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018