O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 678/1097
Heslář
-oška 
 
 
 

Stavba: -oš()k(a), kde () reprezentuje vkladné e (sámošek), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Příponou a mechanickým krácením se tvoří okrajově kolokviální substantiva ze substantiv, a to jednak (1) apelativa (sámoška/samoška, diskoška, sympoška ← sympaťačka, pikoška ← pikantní zpráva, infoška ← informatika), jednak (2) propria (Jugoška). Etymologicky ne zcela průhledné je substantivum škraboška.


SYN2010

Dotaz ([lemma=".*oška" & tag="NNF.*"]) dává 26 lemmat, z toho 5 relevantních. Dotaz ([lemma=".*oš[kc].*" & tag="X.*"]) dává 195 tvarů z toho 7 relevantních lemmat.

Frekvenční špička představena níže, 4 nad 10 dokladů.

Všech 12 lemmat: škraboška (↖1) 81, sámoška (↖1) 35, samoška (↖1) 13, diskoška (↖1) 13, Jugoška (↖2) 4, pikoška (↖1) 3, demoška (↖1) 3, atmoška (↖1) 2, limoška (↖1) 2, sympoška (↖1) 1, marmoška (↖1) 1, infoška (↖1) 1.


Řetězec -oška mají také a) přechýlená substantiva k mužským protějškům na -oš/-och (kámoška, běloška, divoška); b) přechýlená substantiva k substantivním kompozitům s druhým členem od slovesa -noš (listonoška, vlajkonoška); c) deminutiva na -ka, která se pojí k základu na ch > š (soška, troška, ploška); d) neutvořená nebo etymologicky neprůhledná substantiva (kokoška, brioška). V korpusu SYN2010 je celkem 21 takových lemmat rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou.

KO

Heslo 678/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018