O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 500/1091
Heslář
-lo 
 
 
 

O sufixu lze uvažovat ve slovech číslo (SYN: 543.090) – od čísti, počítat, světlo (212.098), jídlo (203.318), heslo (89.631) – souvisí s hlesnouti, sedlo (37.358), sádlo (9.834; od saditi, ale významově neprůhledné), stéblo (4.793), bodlo (994), hradlo (721), nemehlo (525), pometlo (414), stýblo (139), hřeblo (45), biojídlo (18), přádlo (13), dvousedlo (8), hřadlo (6). Původ některých substantiv je nejasný, např. křeslo (111.580) nebo řemeslo (79.222). Sufix -slomáslo (58.760), tříslo (14.096), veslo (3.555), povříslo (276).


Nepřihlížíme ke slovům se sufixem ► -dlo (divadlo, vozidlo, letadlo), včetně málo frekventovaných osvěžovadlo, rámusidlo, kuňkadlo, hmatadlo apod., ani ke slovům kolo, dílo, tělo, čelo, sklo, kilo, sólo, clo, dělo aj. Dále je tu řada proprií, např. Pavlo, Buffalo, Carlo, Oslo, Apollo, Barrichello, Kablo, Marcelo, Othello, Michelangelo, překlepů jako měbylo, námpodařilo aj.

RN, JŠ

Heslo 500/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017