O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 505/1097
Heslář
-lo 
 
 
 

O sufixu lze uvažovat ve slovech číslo (SYN: 543.090) – od čísti, počítat, světlo (212.098), jídlo (203.318), heslo (89.631) – souvisí s hlesnouti, sedlo (37.358), sádlo (9.834; od saditi, ale významově neprůhledné), stéblo (4.793), bodlo (994), hradlo (721), nemehlo (525), pometlo (414), stýblo (139), hřeblo (45), biojídlo (18), přádlo (13), dvousedlo (8), hřadlo (6). Původ některých substantiv je nejasný, např. křeslo (111.580) nebo řemeslo (79.222). Sufix -slomáslo (58.760), tříslo (14.096), veslo (3.555), povříslo (276).


Nepřihlížíme ke slovům se sufixem ► -dlo (divadlo, vozidlo, letadlo), včetně málo frekventovaných osvěžovadlo, rámusidlo, kuňkadlo, hmatadlo apod., ani ke slovům kolo, dílo, tělo, čelo, sklo, kilo, sólo, clo, dělo aj. Dále je tu řada proprií, např. Pavlo, Buffalo, Carlo, Oslo, Apollo, Barrichello, Kablo, Marcelo, Othello, Michelangelo, překlepů jako měbylo, námpodařilo aj.

RN, JŠ

Heslo 505/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018