O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 496/1097
Heslář
-lice 
 
 
 

Substantivum drhlice (TSČ2) se v korpusu SYN nevyskytuje. Většina zástupců je sporná, záleží na tom, od čeho přesně je substantivum odvozeno, např. kraslice (SYN: 36.547) je odvozeno od krásakrášlit, světlice (3.897) může být odvozeno od svítit, ale i od světlo světlý, jehlice (3.268) může být odvozeno od jehla i od jho, břidlice je nejasné, poklice (1.968) souvisí patrně s pokrýti, puklicekytlice (1.911) je přejato z němčiny, přeslice (468) souvisí s přísti, nejasné je potáplice (321), metelice (307) souvisí s mésti, motolice (239) s motati, nejasné je bršlice (191) – rostlina, borlice (146) – lovecká trubka, tiplice (92) – hmyz, špirlice (82) – masožravá rostlina, teslice (57) – druh sekyry, trdlice (36) – přístroj na tření lnu, souvisí s tříti, dále je nejasné třeslice (30) – rostlina, strdlice (16) – ryba, pemrlice (11) – druh nářadí, skřidlice (6) – druh trámu, těhlice (5) – tyč spojující kola.


Nepřihlížíme ke slovům ulice, koalice, demolice, police, milice, stálice, veselice, číslice, k přechýleným typu uprchlice, poběhlice, trpaslice atd., dále k propriím Teplice, Domažlice, Skalice, Alice, Netolice, Pohořelice atd.

RN, JŠ

Heslo 496/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018