O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 489/1097
Heslář
-len 
 
 
 

Zdá se, že takový sufix mají pouze následující substantiva: přeslen (SYN: 319, od přísti), brslen (202, plody se podobají přeslenu) a drhlen (106, nástroj na drhnutí lnu, tudíž je trochu pochybnost, zda -len je opravdu sufix).


Vedle frekventovaných slov členjelen se v korpusu SYN vyskytují názvy chemických sloučenin, prvků a léků, např. etylen, selen, paralen, dále řada proprií jako Glen, Zvolen, Ellen, McKellen, Galen, Bohlen atd., německé infinitivy zahlen, wiederholen aj.

RN, JŠ

Heslo 489/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018