O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 485/1097
Heslář
-lec 
 
 
 

Při jistém pojetí utvářenosti lze tento sufix konstatovat ve slově tkadlec (SYN: 2.408). Substantiva znalec, umělec (TSČ2) chápeme jako vytvořená sufixem -ec formálně od příčestí činného, jak je tvořena i řada dalších (umrlec, přistěhovalec, zhýralec).


Naproti tomu sem nepatří substantiva odvozená od adjektiv (zbabělec) nebo od základů zakončených na -l (střelec). Je tu také řada proprií, např. Kostelec, Humpolec, Kadlec, Brazilec aj.

RN, JŠ

Heslo 485/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018