O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 407/1097
Heslář
-ivec 
 
 
 

Substantivum kopřivec (TSČ2) se nevyskytlo, a pokud ho chápeme jako utvořené od kopřiva, mělo by jen sufix -ec. Stejně je na tom skupina substantiv tvořených s oporou v adjektivech na -ivý, jakkoli ta mohou být neběžná: šťastlivec (SYN: 4.621), kostlivec (4.478), Smolivec (1.077), sklivec (205), blešivec (74), mléčivec (37), kazivec (27), železivec (20).


Naopak od zcela běžných adjektiv na -ivý jsou utvořena substantiva příznivec, poctivec, horlivec aj. Od přejatých adjektiv na -ivní jsou resufixací utvořena substantiva kreativec, šťastlivec, operativec, konzervativec.

RN, JŠ

Heslo 407/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018