O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 343/1097
Heslář
-ičina 
 
 
 

Lemma krtičina, jeden z alolexů slova krtina, je v korpusu SYN doloženo 5 výskyty.


Ostatní nalezená lemmata mají sufix ► -ina: veličina, buničina, skopičina, hasičina, řezničina, zedničina, nádeničina, jehličina, králičina, kočičina. V materiálu se dále vyskytla propria Kubičina, Osičina aj., přivlastňovací adjektiva typu Jessičina a pře-
klepy.

RN, JŠ

Heslo 343/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018