O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 331/1097
Heslář
-iáda 
 
 
 

Stavba: -iád(a), kde a v závorce reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Sufix je řeckého původu, slouží k adaptaci přejatých substantiv: srov. Īlias, gen. Īliados, čes. Ílias, Íliady; trias, gen. triados, čes. triáda; myrias (gen. myriados), čes. myriáda. Jeho původní význam byl široce vztahový: s uvedenými příklady srov. Olympias (gen. Olympiados), pův. ‚týkající se Olympie‘; čes. olympiáda má už specifický význam ‚olympijské hry‘ nebo jiná ‚vrcholná soutěž‘.


Česká podoba cizího koncového řetězce se ustavila jako samostatný sufix. Připíná se k základům cizích i českých substantiv, vlastních jmen (hilsneriáda, palachiáda) i apelativ (ministeriáda, kuličkiáda); tvoření od jiných slovních druhů je zcela výjimečné (např. okazionální názvy sportovních akcí hejbiádahejbat se, šlapiádašlapat).


Deriváty se sufixem -iáda jsou (1) názvy sportovních a kulturních akcí, často soutěžních (pohybových, dovednostních i znalostních): olympiáda, spartakiáda, pythago­riáda, univerziáda, kuličkiáda, koloběžkiáda, kuželkiáda, bicykliáda, neckiáda, traktoriáda, ale i jiných: autogramiáda, drakiáda, apriliáda (zábavní akce konaná 1. dubna); (2) názvy divadelních představení, přehlídek, koncertů a jiných veřejných vystoupení: základem tvoření jsou buď jména autorů prováděných děl: Hakliáda ,scénické čtení z textů Emila Hakla‘, podobně Hrabaliáda, Camiáda (← P. H. Cami), Lennoniáda, Haškiáda, nebo jméno organizátora představení: Dvořákiáda ‚divadelní přehlídka pořádaná společností Josefa Dvořáka‘; (3) názvy uměleckých děl, cyklů, seriálů, stylů, typů, žánrů: podle autora: foglariáda ,film podle knihy J. Foglara‘, podobně orwelliáda, kaf­kiáda, klauniáda, nebo podle postavy: faustiáda ‚literární dílo s faustovským námětem‘, podobně potteriáda, palečkiáda, broučkiáda, holmesiáda; (4) názvy dějinných období: heydrichiáda, staliniáda, palachiáda; (5) názvy historických událostí, afér, kampaní a soudních procesů: sufix se připíná nejčastěji k osobnímu jménu hlavního účastníka události: hilsneriáda, dreyfussiáda, slánskiáda, lizneriáda, čunkiáda, galileiáda, méně často k názvu objektu, kterého se událost týkala: insigniáda (,boj o insignie Univerzity Karlovy‘).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*iáda") & (tag="[N].*")] dává celkem 59 lemmat, z nich relevantních 49.

Z frekvenčních pásem: 1 lemma nad 1.000 dokladů, 2 lemmata nad 100 dokladů, 19 lem­mat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: olympiáda (↖1) 2.874, autogramiáda (↖1) 293, spartakiáda (↖1) 76, bambiriáda (↖1) 62, univerziáda (↖1) 52, heydrichiáda (↖4) 49, klau­niáda (↖3) 41, drakiáda (↖1) 29, hilsneriáda (↖5) 15, apriliáda (↖1) 11, traktoriáda (↖1) 9, čunkiáda (↖5) 8, kuličkiáda (↖1) 7, hokejiáda (↖5) 7, ministeriáda (↖1) 4, jeremiáda (↖3) 3, bramboriáda (↖1) 3, hejbiáda (↖1) 3, palečkiáda (↖3) 2, slánskiáda (↖5) 2.

Z dalších: Camiáda (↖2) 1.


Mezi deriváty s koncovým řetězcem -iáda nalezneme také jména utvořená (a) prefixem nebo prefixoidem: anolympiáda (← olympiáda), podobně maxiautogramiáda, minibambiriáda; (b) kompozicí: digiolympiáda (← digitální + olympiáda); (c) blendingem, tj. kontrakcí dvou slov: paralympiáda (← paraplegik + olympiáda), abilympiáda (← ability + olympiáda), podobně školympiáda, ekolympiáda.

JB

Heslo 331/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018