O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 262/1097
Heslář
-fil(o) 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. fileō ,milovat‘; nese význam ,kdo preferuje, milovník, příznivec toho, co je vyjádřeno druhou složkou kompozita‘. Příklady lemmat: filozofie/filosofie, filozof/filosof, filatelista, filolog, filantrop, filosemita, filokartista;118 snad i filodendron (název kvůli popínavosti).

KN, JŠ


118   Analogií se slovem filatelista je filokartista ,milovník/sběratel pohlednic‘. V korpusu SYN jde o nerozpoznané lemma. (pozn. JŠ)

Heslo 262/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018