O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 218/1097
Heslář
-enko 
 
 
 

Z domácích zdrobnělých a zhrubělých substantiv (kladívenko: TSČ) je v korpusu doloženo jen pivenko (SYN: 8).


Cca 99 % korpusových dokladů tvoří ukrajinská příjmení typu Ševčenko. Jejich nápodobou, perintegrovaným sufixem -čenko, vznikly názvy osob nemakačenko (335) a nefachčenko (9).

RN, JŠ

Heslo 218/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018