O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 168/1097
Heslář
-dle 
 
 
 

Tento sufix má variantu -le, která odpovídá němčině, odkud sufix pochází – srov. ► -le, neutra; d je původně výslovnostní jev, srov. Hondza. Jako kandidáti se jeví štamprdle (SYN: 358), štokrdle (44), dále okazionalismy šamrdle (8), brambrdle (7, druh jídla), Pimprdle (4, Kašpárek), kokrdle (3), cukrdle (3), bábrdle (3), štabrdle (2), štan­drdle (1), špumprnádle (1), pukrdle (1). Pokud jde o významové skupiny, jsou zde substantiva podle původu a látky (cukrdle), ale i jiná (štamprdle, štokrdle), ba nemusí jít ani o německé přejímky (brambrdle, bábrdle); z přechýlených by sem patřilo tatrmandle, v korpusu však doloženo není. Jen etymologicky a jiného původu je substantivum vidle (2.996), možná ,nástroj k vi(nu)tí‘.


Toto zakončení se vyskytuje u substantiv, kde o sufix -dle nejde, např. knedle, grundle, u anglicismů jako middle, fiddle, a u adverbií jako usedle, nasládle. Zakončení je také variantou sufixu/komponentu -hle u některých deiktik (támdle, tůdle).

RN, JŠ

Heslo 168/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018